Thảm Đức Nhập Khẩu Mã Shc302 – Beige

Liên hệ

  • Code SHC302-BEIGE
  • Thương hiệu
  • Độ dày
  • Trọng lượng
  • Xuất xứ Cộng Hòa Liên Bang Đức
  • Thảm kích thước 1600*2300mm